۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱
آرشیو پروژه ها
5 ژانویه 2020

شروه همکاری بین شهرداری بندر دیلم و گروه روش پژوهان کیان در زمینه راهکارهای حوزه شهراری ها به انتهای سال ۱۳۹۷ باز میگردد. هم اکنون پروژه در حال نصب و راه اندازی زیرساخت های لازم می باشد. فاز های آموزشی اولیه آغاز گردیده است و در دو حیطه درآمدی و شهرسازی در حال پیشرفت است.

5 ژانویه 2020

آغاز همکاری بین شهرداری اراک و گروه روش پژوهان کیان به بیش از ۷ سال پیش باز میگردد. شهرداری اراک به عنوان یکی از شهرداری های نمونه و پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای نوین و همگام با تکنولوژی روز در کشور شناخته شده است و از همین رو شرکت راپکو همواره در کنار این شهرداری مدرن رو به جلو حرکت نموده است.

5 ژانویه 2020

شهرداری شاهین شهر اصفهان به عنوان یکی از برترین شهرداری های استان اصفهان، همیشه در تلاش برای ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان خوئ بوده است و در این امر شرکت راپکو با رائه راهکارهای نوین در حوزه شهرداری ها و حمل و نقل درون شهری توانسته است رضایت چندین ساله این شهرداری را جلب نماید.