۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱
نرم افزارهای حوزه شهرداری ها
اتوماسیون جامع درآمد بهساز
17 مارس 2020

آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR2 & BR3) در سال ۱۳۹۹ با توجه به این نکته که اتوماسیون های اداری و اتوماسیون های درآمدی دارای ساختار و مکانیزمی متفاوت اند و نیاز است آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR2 & BR3) در سال ۱۳۹۹ انجام شود و این به روزرسانی سالیانه جدا از Customize و ورود تعرفه های سالیانه همچون عوارض محلی، بهای خدمات، منطقه بندی و غیره می باشد. شما با استفاده از فایل آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR2 & BR3) قادر خواهید بود در سال ۱۳۹۹ از تمامی سیستم ها، ساب سیستم ها و ماژول های خریداری شده استفاده نمایید.   از جمله سیستم ها و زیر سیستم های نرم افزار درآمد بهساز که می توانیم به آن ها اشاره نماییم : درآمد عمومی (سایر موارد) شهرسازی نوسازی به صورت تکی نوسازی به صورت جمعی و فیش عمومی کسب و پیشه (اصناف) به صورت تکی کسب و پیشه (اصناف) به صورت جمعی و فیش عمومی درآمد عمومی پویا امکان گزارش گیری از تمامی سیستم ها و ماژول ها و … . ماژول ها : ماژول پرداخت عوارضات از طریق پوز و وصول خودکار (PcPos) پنل اس ام اس لیست سیاه مودیان و املاک مقایسه بودجه اطلاعات تکمیلی و … . برای آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR2 & BR3) در سال ۱۳۹۹ کافی است فایل مربوطه را […]

اتوماسیون جامع درآمد بهساز BR1
17 مارس 2020

آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR1) در سال ۱۳۹۹ با توجه به این نکته که اتوماسیون های اداری و اتوماسیون های درآمدی دارای ساختار و مکانیزمی متفاوت اند و نیاز است آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR1) در سال ۱۳۹۹ انجام شود و این به روزرسانی سالیانه جدا از Customize و ورود تعرفه های سالیانه همچون عوارض محلی، بهای خدمات، منطقه بندی و غیره می باشد. شما با استفاده از فایل آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR1) قادر خواهید بود در سال ۱۳۹۹ از تمامی سیستم ها، ساب سیستم ها و ماژول های خریداری شده استفاده نمایید.   از جمله سیستم ها و زیر سیستم های نرم افزار درآمد بهساز که می توانیم به آن ها اشاره نماییم : درآمد عمومی (سایر موارد) شهرسازی نوسازی به صورت تکی نوسازی به صورت جمعی و فیش عمومی کسب و پیشه (اصناف) به صورت تکی کسب و پیشه (اصناف) به صورت جمعی و فیش عمومی درآمد عمومی پویا امکان گزارش گیری از تمامی سیستم ها و ماژول ها و … . ماژول ها : ماژول پرداخت عوارضات از طریق پوز و وصول خودکار (PcPos) پنل اس ام اس لیست سیاه مودیان و املاک مقایسه بودجه اطلاعات تکمیلی و … . برای آپدیت اتوماسیون جامع درآمد بهساز (BR1) در سال ۱۳۹۹ کافی است فایل مربوطه را دانلود نمایید و در پوشه اصلی نرم افزار […]