۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱
آرشیو مطالب
Notifications
20 اکتبر 2020

به اطلاع کلیه شهرداری های محترم می رسانیم، برای به روز رسانی اتوماسیون درآمدی بهساز، تمامی نسخه ها (BR1-BR2-BR3) اقدام نمایید.                                

Notifications
20 اکتبر 2020

تمامی فیش های صادر شده در سامانه عوارض خودرویی تحت وب بهساز ( avareziran.ir ) می بایست وصول گردیده تا به عنوان درآمد شهرداری محاسبه گردد.