۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱-۴

ابلاغیه ۹۸/۱۰۲

تاریخ بروز رسانی : 20 - 10 - 2020

به اطلاع کلیه شهرداری های محترم می رسانیم، برای به روز رسانی اتوماسیون درآمدی بهساز، تمامی نسخه ها (BR1-BR2-BR3) اقدام نمایید.