031-38131000

ابلاغیه ۹۸/۱۰۱

تاریخ بروز رسانی : 20 - 10 - 2020

تمامی فیش های صادر شده در سامانه عوارض خودرویی تحت وب بهساز ( avareziran.ir ) می بایست وصول گردیده تا به عنوان درآمد شهرداری محاسبه گردد.