۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱

ابلاغیه ۹۸/۱۰۱

تاریخ بروز رسانی : 13 - 01 - 2020

تمامی فیش های صادر شده در سامانه عوارض خودرویی تحت وب ( بهساز ) می بایست وصول گردد و در صورت مشاهده این گونه تخلفات، با شهرداری و یا دفتر خدمات الکترونیک برخورد خواهد شد.