031-38131000

ابلاغیه ۴۰۰/۱۰۴ (جدید)

تاریخ بروز رسانی : 17 - 03 - 2022

به اطلاع کلیه شهرداری های محترم می رسانیم، برای به روز رسانی اتوماسیون درآمدی بهساز، تمامی نسخه ها (BR2-BR3) اقدام نمایید.