031-38131000

سامانه کمیسیون ماده۷۷ تحت وب

سامانه کمیسیون ماده ۷۷ یا دبیرخانه کمیسیون ماده۷۷ اتوماسیون بهساز یک سامانه تحت وب میباشد که براساس آخرین تکنولوژی های روز توسط شرکت راپکو طراحی و توسعه داده شده ، که در آن سعی شده همه امکاناتی که نیاز کاربران این سیستم میباشد را درون خود داشته باشد. این سامانه یکی از زیرسیستمهای بهساز بوده که با امکاناتی که در آن تعبیه شده است شهرداری را در راستای پیاده سازی سیستمهای جامع و یکپارچه در بستر راهکار اتوماسیون بهساز یاری میرساند. سیستم دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ بصورت کامل با سایر سامانه های  اتوماسیون جامع و یکپارچه بهساز در ارتباط بوده و هرگونه اعتراضی که بر روی عوارض و یا بهای خدمات محاسبه شده در هر یک از زیر سیستمهای بهساز وجود داشته باشد میتواند با ارجاع و ثبت درخواست در این کمیسیون به اعترضات آن رسیدگی نمود.

هرچند طبق دستورالعملها و بخشنامه های مالی جدید مباحث تقسیط عوارض در اختیار شهرداری واقع شده است با فراهم آوردن امکاناتی در این خصوص صدور رأی هایی در خصوص تقسیط عوارض نیز در سامانه کمیسیون ماده۷۷ اتوماسیون بهساز شرکت راپکو پیش بینی شده است. این سامانه که بصورت تحت وب طراحی شده است با امکاناتی که در آن تعبیه شده است این امکان را برای شهرداری بوجود می آورد تا بتواند با شهروند ارتباطات بهتری برقرار نماید بعنوان مثال ثبت درخواستهای شهروند بصورت اینترنتی امکانپذیر بوده و شهروند بتواند از طریق سیستم ابلاغها و روشهای مختلفی چون SMS و یا email و حتی مراجعه به سایت در هر لحظه از گردش پرونده در کمیسیون آگاهی یافته و از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع گردد. از دیگر امکانات این سیستم قابلیت customize و انطباق سیستم با نظرات کارشناس شهرداری میباشد.

 

سامانه کمیسیون ماده ۷۷

 

منافع و مزایای سامانه کمیسیون ماده ۷۷

 • خلاصی از روشها و پرونده های دستی در کمیسیون ماده۷۷ و رفتن به سمت فرآیندهای مکانیزه در کمیسیون ماده۷۷ شهرداری.
 • کنترل دقیق و سیستمی بر درخواستها و پرونده هایی که وارد کمیسیون ماده۷۷ شهرداری میگردند.
 • یکپارچگی سیستم کمیسیون ماده۷۷ با سایر سیستم و سامانه های اتوماسیون بهساز
 • نظارت و دسترسی بهتر بر آمار و اطلاعات پرونده های ماده ۷۷ و آراء اخذ شده
 • تحت وب بوده سامانه و امکان بارگذاری بر بستر اینترنت جهت هرگونه بهره برداری با توجه به اهداف شهرداری
 • امکان ارتباط با سامانه خدمات شهروندی بهساز جهت ارائه خدمات شهروندی در حوزه ماده ۷۷
 • مکانیزه نمودن دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
 • پوشش کلیه فرآیندهای کمیسیون ماده۷۷

 

سامانه کمیسیون ماده ۷۷

 

امکانات و ابزارهای سامانه کمیسیون ماده ۷۷

 • امکان ثبت درخواست بصورت الکترونیکی و تعیین نوع دقیق اعتراض و نوع پرونده در حالاتی چون استنکاف از پرداخت،اعتراض به محاسبه و یا درخواست تقسیط
 • امکان نوبت دهی به درخواستها و جلسات و سیستم اعلام نوبت مکانیزه به شهروندان
 • امکان پیوست الکترونیکی پرونده در هر مرحله
 • امکان ثبت درخواست شهروندان در ماژول شهروندی و ردیابی پرونده به صورت اینترنتی
 • امکان ثبت و صدور رأی سیستمی و مجهز به سیستم ابلاغ مکانیزه رأی به شهروند به طرق مختلف چون SMS و email
 • امکان ثبت اعتراض به آراء صادره بصورت مکانیزه و سیستمی جهت طی مراحل بعدی پرونده و ارجاع به محاکم دادگاهی و یا دیوان عدالت
 • امکان ثبت مکانیزه نتایج اعتراض در سیستم همراه با سیستم ابلاغ مکانیزه
 • امکان ارتباط سامانه ماده۷۷ با سامانه خدمات شهروندی بهساز جهت ارتباط موثرتر با شهروندان و ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی بر بستر اینترنت
 • گزارشگیری متنوع و امکان مشاهده گردش کار پرونده در کمیسیون ماده۷۷

 

 

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز