031-38131000

اعلام استراتژی ۳۰۰ شهرداری موفق کشور

مدت زمان شرکت در جشنواره 20 سالگی راپکو

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
FONTS-2-banner

هدایا

ســـــامانه مودیـــــان

اقساط دلخواه

۱۰۰%

ضـــــمـــانـــت

بازگشت وجه

رایگان

خدمـــــات

پشتیبانی

توجه

فقط ۲۰ شهرداری

تا ۲۰ اسـفـنـد

هدایا

ســـامانه مودیـــــان

اقســــــاط دلخــــواه

۱۰۰%

ضـــــمـــــــانــــت

بازگشت وجه

رایگان

خدمـــــات

پشتیبانی

توجه

فقط ۲۰ شهرداری

تــــا ۲۰ اســـــــــفــنــد

اکنون شماره همراهتان را برای دریافت کد عضویت و اطلاعات تکمیلی وارد کنید.

ظرفیت باقی مانده از جشنواره : ۰ شهرداری

تست پیامک۲۰