۰۳۱۹۵۰۱۸۸۷۱
راهکارهای حوزه شهرداری

شهرداری و نقش آن و پیچیدگی های فرآیندی
شهرداری ها بعنوان یکی از سازمانهای مهم در تقسیم بندی سازمانهای کشور با شرح وظایف و خدمات متنوعی که بعنوان مهمترین متولی و سازمانی که مدیریت امور شهر را عهده دار میباشد در کشور ما در حال فعالیت و خدمت رسانی به پیکره زنده و پویای این نهاد اجتماعی یعنی شهرمیباشند. تنوع خدمات و فعالیتهایی که شهرداری بعهده دارد و مدیریت بر حوزه های مهم اجرایی، فرهنگی،اجتماعی،عمرانی،ساخت و سازهای شهری، حمل ونقل و …. این سازمان مهم را با تعدد فرآیندها و پیچیدگی های فرآیندهای سازمانی تبدیل کرده است.
فناور اطلاعات و نقش آن در مدیریت شهری
با توجه به توضیحات ابتدایی سوال اینجاست که ((چه جایگاهی میتوان برای نقش فناوری اطلاعات در مدیریت شهری در نظر داشت؟ آیا میتوان بعنوان یک ابزار کمکی به این موضوع در مدیریت شهری نظر داشت؟)) جواب این سوالات برای کسانی که اندک تخصص و دستمایه ای در حوزه شهرداری ها داشته باشند بسیار واضح است. نمیتوان به فناوری اطلاعات بعنوان یک ابزار کمکی نظر داشت بلکه باید بعنوان مهمترین ابزار مدیریتی در حوزه مدیریت شهری به این موضوع نظر داشت. حجم داده های زیاد در حوزه های گوناگون و پیچیدگی فرآیندها علاوه بر تعدد آنها راهی باقی نمیگذارد مگر استفاده از نوین ترین تکنولوژی ها و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فعالیتی شهرداری ها.
برای حل مشکلات در حوزه شهری و مدیریت شهری در هر سطح از خرد تا کلان در حوزه های مختلف مدیریت مالی ، درآمد ، اداری ، شهرسازی نوسازی و … به جای نگاه به ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مانند خرید یک بسته نرم افزاری خاص، باید فرا تر رفته و نگاه به solution ها و راهکارهای جامع و بلند نظرانه باشد. راهکارهایی که بتواند شهر و شهرداری را در راستای درست ، رفع مشکلات و کاهش هزینه ها یاری نموده و آسودگی سازمانی و شهروندی را به همراه داشته باشد. شهرداری بعنوان یک سازمان باید بتواند در دو سطح الف- کاربری کارها را با سادگی ، دقت و کارآیی بیشتر بانجام رسانده و دخل و تصرف انسان را در امور کمتر و کمتر نموده و زمان انجام فرآیندها را کاهش داده و فرآیندها مختلف در حوزه های مختلف چون: شهرسازی ، درآمد ، مالی ، اداری ، صدور پروانه ها و گواهی های مختلف چون پایانکار و یا جوابیه استعلامات مختلف و کمیسیون ها را بهینه سازی نموده و با کمترین زمانو خطاهای کمتر این فرآیندها را بانجام رساند و در سطح دوم یعنی ب- سطح مدیریتی امکاناتی را در اختیار داشته باشد تا سطوح مختلف مدیریت با در اختیار داشتن داده های مور دنیاز بتوانند تصمیمات صحیح تری را در حوزه مدیریت شهری اتخاذ نمایند. ضمناً راهکارهای تهیه و خریداری شده باید بگونه ای باشند که در نهایت به بهترین تصمیمات در جهت زندگی بهتر و زیباتر شهروندان منتهی گردند. کاهش هزینه های شهری، کاهش هزینه ها و تخریبهای محیط زیستی، کاهش زمان انجام فرآیندها و …. همه از نتایج اجرای بهرتین راهکارها و solution ها خواهد بود.

راهکارها Solution های گروه مهندسی مشاور راپکو در حوزه شهرداری ها
گروه مهندسی مشاور راپکو با سابقه طولانی در حوزه ارائه Solution های جامع در حوزه های مختلف مدیریت شهری و با اعتقاد به آنکه راهکارهای ارائه شده باید بتوانند مشکلاتی از شهرداری و شهروندان یک شهر را حل و فصل نماید در این حوزه بعنوان یک شرکت پویا ارائه خدمت مینماید.
ذکر این نکته در اینجا لازم است که مدیریت و مجموعه راپکو بر این باور است که نباید برای سهم از بازار بیشتر در حوزه شهرداری ها و مدیریت شهری به تعداد بیشتر سیستم ها و سامانه ها در این حوزه پیچیده و پر تعداد فرآیند دست انداخت بلکه باید تخصص در چند حوزه محدود را جایگزین تعداد نمود. هنگامیکه همه کاره و هیچکاری شوید و از متخصص بودن خود فاصله بگیرید آنوقت است که به فروش نرم افزار و تکنولوژی روی آورده ایم و از فروش راهکار و Solution های کاربردی شهری فاصله گرفته ایم و با این اعتقاد بر روی ایجاد لینک بین سیستمها و سامانه ها بعنوان یک راهکار برای رسیدن به یکپارچگی اعتقاد داشته و روی آورده ایم تا بتوانیم با راهکارهای اینچنینی ضمن حفظ تخصص نیاز سازمان را در جهت یکپارچگی نیز حفظ نماییم.
خدمات گروه مهندسی مشاور راپکو در حوزه ارائه Solution های حوزه مدیریت شهری و شهرداری ها را میتوان به چند دسته کلی تقسیم کرد:
– اتوماسیون بهساز Solution جامع و یکپارچه مدیریت شهری
– اتوماسیون بهساز Solution جامع و یکپارچه درآمدی
– راهکار ابری در جهت سامانه سراسری کشوری پرداخت عوارض خودرو
– راهکار بایگانی و آرشیو الکترونیک سازمانی
– حوزه خدمات مشاوره

محصولات و خدمات