031-38131000
راهکارهای حوزه شهرداری

گروه مهندسی مشاور راپکو با سابقه طولانی در حوزه ارائه راهکارهای جامع در حوزه های مختلف مدیریت شهری و با اعتقاد به آنکه راهکارهای ارائه شده باید بتوانند مشکلاتی از شهرداری و شهروندان یک شهر را حل و فصل نماید در این حوزه بعنوان یک شرکت پویا ارائه خدمت مینماید.
ذکر این نکته در اینجا لازم است که مدیریت و مجموعه راپکو بر این باور است که نباید برای سهم از بازار بیشتر در حوزه شهرداری ها و مدیریت شهری به تعداد بیشتر سیستم ها و سامانه ها در این حوزه پیچیده و پر تعداد فرآیند دست انداخت بلکه باید تخصص در چند حوزه محدود را جایگزین تعداد نمود.

هنگامیکه همه کاره و هیچکاری شوید و از متخصص بودن خود فاصله بگیرید آنوقت است که به فروش نرم افزار و تکنولوژی روی آورده ایم و از فروش راهکارهای کاربردی حوزه شهرداری فاصله گرفته ایم و با این اعتقاد بر روی ایجاد لینک بین سیستمها و سامانه ها بعنوان یک راهکار برای رسیدن به یکپارچگی اعتقاد داشته و روی آورده ایم تا بتوانیم با راهکارهای اینچنینی ضمن حفظ تخصص نیاز سازمان را در جهت یکپارچگی نیز حفظ نماییم.

محصولات و خدمات