031-38131000
راهکارهای حمل و نقل درون شهری

حمل و نقل درون شهری 

حمل و نقل تشکیل دهنده استخوان بندی اصلی فضایی شهرها بوده و دارای تاثیراتی بنیادین بر شکل و جهت گیری توسعه درون شهری است. از همین رو، شناخت روند تغییرات به وجود آمده و مطالعات در حمل و نقل و ترابری و ارزیابی دیدگاه ها و نظریه های مرتبط می تواند نقش بسزا در بررسی سیر تحول ساختار شهرها و پیش بینی فرآیند های آتی در این زمینه داشته باشد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه چون ایران که در مرحله گذار از شهرنشینی سنتی به نوگرا است از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند سبب گشایش افق های جدیدی گردیده و از تکرار اشتباهات پدید آمده در کشورهای پیشرو جلوگیری نماید.

حمل بار و جابجایی مسافر در شهرهای امروز و مشکلات ترافیکی در این حوزه و انواع وسایل حمل و نقل موجود و روشهای نوین همه از دغدغه های مهم مدیران حوزه شهری محسوب میگردد. بر کسی پوشیده نیست که استفاده از تکنولوژی های نویت در حوزه IT در چیزی در حدود کمتر از یک دهه گذشته چقدر توانسته و میتواند این حوزه را مورد تحول قرار داده و صنعت حمل و نقل را با تغییر مواجه نموده و مشکلاتی که در انی حوزه وجود دارد را کاهش دهد.

راهکارهای گروه مهندسی راپکو

از تکنولوژی های IT بکار رفته در صنعت حمل و نقل یعنی خودروها و غیره گرفته که به مهمترین و شاخص ترین آنها خودرو های بدون سرنشین میباشد. حضور نرم افزارها و سیستم های نرم افزاری که تغییرات کوچک و بزرگ بسیاری در روشها و فرآیندهای کاری پدید آورده اند نیز از کوچکترین تغییرات تا بزرگترین آنها نقش بزرگی در این میان بازی کرده اند. حضور سیستم های چون سیستمهای در سازمانها وشرکتهای مختلف که در حوزه حمل و نقل کار میکنند و یا بسترهای چون تاکسی های اینترنتی و یا سامانه های navigation و … همه و همه مثالهایی از این دست هستند.

گروه مشاورین راپکو(روش پژوهان کیان) از سال 1383 در کنار بقیه فعالیتهای خود در حوزه های طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری فعالیتهایی نیز با شرکتهایی که در حوزه حمل و نقل دانش آموزی و سرویس مدارس فعالیت داشتند بانجام رسانده است. در این حوزه شرکت سیستم های مدیریت داخلی شرکتهای سرویس مدارس را با نام تجاری (ویام) تولید و به بازار عرضه نمود و در دهه 90 اولین نسل از سیستم هایی را طراحی و به بازار عرضه نمود که حوزه Tracking (ردیابی) دانش آموز و سرویس را عهده دار بودند و اکنون نسلهای جدیدی از این سیستم که 100 درصد بر بستر موبایل و اینترنت میباشد با نام تجاری (راداک) تولید و به بازار عرضه نموده است.

محصولات و خدمات