031-38131000
خدمات اسکن و بایگانی الکترونیک

گروه مهندسی مشاور راپکو از سال 1383 در حوزه خدمات اسکن و بایگانی الکترونیک به سازمانها و دوایر دولتی و خصوصی در حوزه آرشیو و بایگانی الکترونیک ارائه خدمت نموده است. موضوع بایگانی سازمانهای مختلف علاوه بر حجم مستندات و فضایی که این بایگانی ها به خود اختصاص میدهند، که از این فضاها میتوان به گونه ای بهتر و در جهات دیگر استفاده برد موضوعات مهم دیگری را نیز در بردارد که اهمیت رفتن سازمانها به سمت خدمات اسکن و بایگانی الکترونیک و استفاده از روشهای نوین بر پایه فناوری اطلاعات در حوزه آرشیو را صد چندان میکند.

امنیت و حفاظت از اطلاعات ، نگهداری و محافظت از اسناد در مقابل خطرات و بلایای مختلف، دسترسی آسان و سریع به اسناد، دسترسی فرای زمان و مکان به اسناد و …. تنها بخشی از مزایای استفاده از سیستمهای بایگانی و آرشیو الکترونیک میباشد.

محصولات و خدمات