031-38131000

سرآغاز راپکو

از سال ۱۳۷۹ با حضور تعدادی از مهندسین صنایع ، با هدف توسعه و ارائه خدمات مهندسی صنایع به شرکتهای فعال در حوزه تولید فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیتهای مهندسان اولیه در آن سالهای ابتدایی بیشتر معطوف به مشاوره در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود کیفیت بود. مشاوره در حوزه استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت چون: ISO9001 ، ISO9002 ، ISO TS 16949 ، OHSAS 18000 ، ISO22000 و… اولین خدماتی بود که بیشترین حجم فعالیتی آن گروه را به خود اختصاص میداد. تیم اولیه شکل گرفته ، در سال ۱۳۸۲ تصمیم گرفت جهت ساماندهی  بیشتر فعالیتهای خود شرکتی تأسیس نماید. لذا در سال ۱۳۸۲ به صورت رسمی در قالب شرکت سهامی خاص با دیدگاه و تفکری فراملی شرکت با نام (روش پژوهان کیان ) ثبت گردید.

از آن زمان با هدف توسعه خدمات مشاوره ای و مهندسی شرکت فعالیت در حوزه های دیگر چون:

تولید

مدیریت نگهداری

کنترل پروژه

کنترل و بهبود کیفیت

آموزش

پس از آن شرکت راپکو ورود به حوزه IT و طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری را در دستور کار خود قرارداد. سپس از سال ۱۳۸۳ شرکت با پیگیری زیاد و جذب نیروهای متخصص مورد نیاز و تغییر در چارت سازمانی خود توانست یک حوزه دیگر مهندسی را نیز به خدمات خود اضافه نماید. این حوزه که امروز مهمترین حوزه فعالیتی شرکت میباشد عبارت است از:

طراحی ، تولید و توسعه راهکارهای جامع نرم افزاری

در این حوزه از سال ۱۳۸۳ فعالیتهای شرکت در حوزه تولید سیستمهای نرم افزاری چون سیستمهای نرم افزاری شهرداری ها ، سیستمهای مدیریت مالی و حسابداری مختلف چون سیستمهای فروشگاهی، سیستمهای حسابداری در حوزه صنایع تولیدی کوچک و متوسط ، سیستم های جامع CRM و مالی تخصصی صنف بیمه ، سیستم های حسابداری شرکتهای تعاونی و سهامی ، سیستم نرم افزاری CRM ، سیستم های آرشیو . بایگانی الکترونیک ، سیستمهای حسابداری و مدیریت سرویس مدارس و … را میتوان نام برد. تکنولوژی تولیدات ابتدایی شکل گرفته در آن سالهای شرکت برمبنای سیستم های تحت ویندوز و بانک اطلاعاتی SQL Server 2000 و همه تحت شبکه استوار بود. در این حوزه فعالیتهای شرکت ادامه داشت تا اینکه پس از تقریباً یک دهه فعالیت در حوزه های مختلف و غربالگری های صورت گرفته، فعالیتهای شرکت در حوزه تولیدات نرم افزاری و ارائه راهکارها و Solution های نرم افزاری ، شرکت فعالیتهای خود را فقط در چند حوزه و بصورت تخصصی ادامه داد. پس از تقریباً یک دهه فعالیت شرکت توانست در ۳ حوزه راهکارهای خود را بصورت کاملاً تخصصی ادامه دهد و در این حوزه ها جز برترین ها محسوب گردد. این ۳ حوزه به ترتیب عبارتند از: ارائه راهکارها و Solution های سیستمی و نرم افزارهای تخصصی شهرداری ها ارائه راهکارها و Solution های نرم افزاری در حوزه سرویس مدارس و مدیریت ناوگان حمل و نقل ارائه راهکارهای حوزه آرشیو و بایگانی الکترونیک

آغاز دهه ۹۰ شمسی و ورود به تکنولوژی های جدید و توسعه راهکارها

در این حوزه از سال ۱۳۸۳ فعالیتهای شرکت در حوزه تولید سیستمهای نرم افزاری چون سیستمهای نرم افزاری شهرداری ها ، سیستمهای مدیریت مالی و حسابداری مختلف چون سیستمهای فروشگاهی، سیستمهای حسابداری در حوزه صنایع تولیدی کوچک و متوسط ، سیستم های جامع CRM و مالی تخصصی صنف بیمه ، سیستم های حسابداری شرکتهای تعاونی و سهامی ، سیستم نرم افزاری CRM ، سیستم های آرشیو . بایگانی الکترونیک ، سیستمهای حسابداری و مدیریت سرویس مدارس و … را میتوان نام برد. تکنولوژی تولیدات ابتدایی شکل گرفته در آن سالهای شرکت برمبنای سیستم های تحت ویندوز و بانک اطلاعاتی SQL Server 2000 و همه تحت شبکه استوار بود. در این حوزه فعالیتهای شرکت ادامه داشت تا اینکه پس از تقریباً یک دهه فعالیت در حوزه های مختلف و غربالگری های صورت گرفته، فعالیتهای شرکت در حوزه تولیدات نرم افزاری و ارائه راهکارها و Solution های نرم افزاری ، شرکت فعالیتهای خود را فقط در چند حوزه و بصورت تخصصی ادامه داد. پس از تقریباً یک دهه فعالیت شرکت توانست در ۳ حوزه راهکارهای خود را بصورت کاملاً تخصصی ادامه دهد و در این حوزه ها جز برترین ها محسوب گردد. این ۳ حوزه به ترتیب عبارتند از: ارائه راهکارها و Solution های سیستمی و نرم افزارهای تخصصی شهرداری ها ارائه راهکارها و Solution های نرم افزاری در حوزه سرویس مدارس و مدیریت ناوگان حمل و نقل ارائه راهکارهای حوزه آرشیو و بایگانی الکترونیک