031-38131000

ممیزی شهری و برداشت اطلاعات املاک

مدیریت شهری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از شهر می باشد. در حال حاضر تهیه و گردآوری این اطلاعات با توجه به گسترش و پیشرفت استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) در حداقل زمان و به صورت مطلوب صورت می گیرد. به علت اینکه شهرداری­ها مکلفند از کلیه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف نوسـازی شهـر برساننـد. وصـول هرگونـه عـوارض در ابتدا نیازمند شناسایی املاک و داشتن اطلاعات پایه ای از آنهاست که گردآوری این اطلاعات در تعریف و اجرای پروژه های ممیزی شهری و برداشت اطلاعات املاک نهفته است . در واقع اولین در جهت تحقق اهداف مدیریت شهر در حوزه های مختلف ممیزی املاک و معابر خواهد بود.

استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب می شود . دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهمترین پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه های اخیر سازوکار سنتی نگهداری اطلاعات املاک نیز جای خود را به سامانه های رایانه ای اطلاعات مکانی داده اند و صدور هرچه عادلانه تر و دقیق تر عوارض نوسازی املاک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکان پذیر نیست.

کاهش هزینه ممیزی

گروه مهندسی مشاور راپکو (روش پژوهان کیان)با تلفیق روشهای قدیمی و نوین در حوزه ممیزی املاک شهری توانسته است علاوه بر آنکه دقت در برداشت اطلاعات را افزایش دهد و مشکلاتی که در روشهای قدیمی ممیزی وجود دارد را تا حدود زیادی با تلفیق روشهای نوین کاهش دهد . این روشها باعث گردیده زمان برداشت اطلاعات کاهش یافته و در عوض دقت اطلاعات ممیزی برداشت شده افزایش یابد و اینها باعث گردیده  هزینه های پروژه های ممیزی کاهش یابد.

کارشناسان ما با تکیه بر تکنولوژی های روز و استفاده از نقشه برداری هوایی و GIS در پروژه های ممیزی (که البته این امر به انتخاب کارفرما بستگی خواهد داشت) هزینه های این پروژها را تا حد زیادی کاهش داده اند.

 

 

ممیزی شهری و برداشت اطلاعات املاک

مزایای اجرای ممیزی املاک شهری

 • دستیابی به ممیزی و اطلاعات نوین از املاک و مستغلات شهری
 • ارائه خدمات بهتر درحوزه خدمات شهری در بستر شهری وسیع و پیچیده
 • مقدمه دستیابی به یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی
 • مقدمه پیاده سازی بسیاری از سیستم ها و سامان های در بستر شهرداری
 • ارائه خدمات به شهروندان در بسترها و سیستم های مختلف ملک پایه
 • ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری
 • امکان ارائه خدمات جغرافیایی GIS مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی
 • دسترسی سهل، سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی املاک
 • در اختیار قراردادن اطلاعات ژئورفرنس به سایر سازمانها و نهادها
 • به حداقل رساندن خطاهای انسانی در بسیاری از موارد در سامانه های مختلف 
 • امکان تصحیل درآمدهای پایدار شهری
 • امکان گزارش گیری دقیق از املاک شهری بر اساس پارامترهای توصیفی و مکان محور مختلف
 • مدیریت درست بر اخذ عوارض نوسازی و صنفی

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز