031-38131000

گروه مهندسی روش پژوهان کیان ( راپکو ) با در هم آمیختن تجربه و تکنولوژی توانسته است به راهکارهای پایدار و با بازدهی بالا  در سیستم های درآمد شهرداری دست پیدا کند.

با مراجعه به صفحه محصولات و خدمات از ویژگیهای خاص  سیستم های نرم افزاری ما در جهت بهبود کارایی و بهره وری سازمان خود استفاده کنید.

 

درآمد شهرداری

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز