031-38131000

اتوماسیون بهساز

اتوماسیون بهساز یک سامانه جامع و یکپارچه ویژه شهرداری های کشور میباشد که جهت مدیریت و اجرای فعالیتها و فرآیندهای مختلف کاری و عملیاتی آن سازمانها طراحی شده است که با زیر سیستم های مختلفی که درون خود در بر دارد کارها و امور حوزه ها و دوایر مختلف چون شهرسازی، نوسازی، اصناف، عوارض خودرویی، کمیسیون ماده۱۰۰، کمیسیون ماده۷۷، درآمدهای عمومی ، پلیس ساختمان ، مهندسین ناظر و … شهرداری های کشور را تحت پوشش قرار میدهد تا این سازمانها که متولی مدیریت و امور شهر در استانهای مختلف  کشور میباشند بتوانند فرآیندهای خود را در دوایر و حوزه های مختلف به سادگی انجام و هوشمندانه مدیریت نمایند.

این اتوماسیون نسلها و تکنولوژی های مختلفی را از آغاز تولید خود که به ابتدای دهه ۸۰ بر میگردد تا کنون پشت سر گذاشته است. اکنون که نزدیک به دو دهه از عمر این سیستم جامع میگذرد به یکی از جامع ترین و کاملترین سیستم ها در حوزه شهرداری های کشور تبدیل شده است و همچنان راه پیشرفت و گسترش را در پیش راه خود دارد تا بتواند ضمن آنکه یکی از بهترین سامانه ها در حوزه مدیریت شهری باشد بتواند راحتی و آسایش را برای شهروندان، کاربران و مدیران سازمانی در سطوح مختلف پدید آورد.
 

 

نسل اول بهسـاز

 

نسل اولیه بهساز بعنوان یک سیستم (محاسبات عوارض و مدیریت بر درآمدهای حوزه شهرسازی و دفتر فنی) در دهه ۱۳۸۰ تولد یافت ولی خیلی زود با تغییر و گسترش و تنوع مأموریت خود به یک سیستم جامع و یکپارچه و بسیار تخصصی در حوزه مدیریت بر اداره درآمد شهرداری و مدیریت بر کلیه درآمدهای شهرداری تبدیل شد و اکنون با پوشش بیش از ۵۰ فرآیند کاری و زیرسیستمهای مختلفی چون (محاسبات عوارض شهرسازی و دفتر فنی ، نوسازی ، اصناف ، درآمدهای عمومی و …) که درون خود دارد و قدرت پوشش ۱۰۰ درصد درآمدهای شهرداری یکی از برترین راهکارها (solution) ها در حوزه محاسبات عوارض و مدیریت بر اداره درآمد شهرداری های کشور محسوب شده و بعنوان یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت متمرکز و مرکزی به شهرداری های بزرگ و کوچک ارائه میگردد.

 

نسل دوم بهسـاز

 

آغاز دهه ۹۰ شمسی تولد نسل دوم (بهساز) ، بیش از یک دهه با شهرداری ها در استانهای مختلف همراه بود. تولد نسل دوم با ۲ دیدگاه انجام شد. اول آنکه موقع آن بود تا استفاده از ابزارها و تکنولوژی های جدید تر جهت ارائه خدمات جدید در شهرداری های الکترونیک و دیدگاه شهروند محوری بتواند تحت پوشش قرار گیرد و این مفاهیم استفاده از تکنولوژی های جدید بر بستر وب و اینترنت و راه اندازی سیستم های ابری و Service oriented را در دستور کار قرار داد و دیدگاه دوم نیازها و خواسته های توسعه سیستم در حوزه های غیر درآمدی بود تا بهساز بتواند متناسب با در خواست های مشتریان و توسعه زیرسیستمهای خود مأموریت های خود را گسترش داده و از یک سیستم با مأموریت مدیریت بر اداره درآمد شهرداری به سیستمی با مأموریت (سیستم جامع مدیریت شهری)تبدیل شود.

نسل دوم این اتوماسیون حوزه هایی چون شهرسازی و کمیسیون هایی چون ماده۱۰۰ و ۷۷ ، سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و  زیر سیستم های دیگری چون مهندسین ناظر و پلیس ساختمان و … را نیز هدف گرفت و با تولید زیرسیستمهایی چون فضای سبز، آتش نشانی، خدمات شهری، مدیریت معابر، آرامستانها و…  که در دستور کار قرار دارند اتوماسیون بهساز به یک Total System و یکی از جامع ترین سیستم های یکپارچه در حوزه مدیریت شهری تبدیل خواهد شد.

 

 

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز

 

اتوماسیون بهساز تحت وب  (سیستم جامع و یکپارچه مدیریت شهری)

سیستم جامع و یکپارچه (شهرسازی،نوسازی،اصناف،کمیسیون ها ، درآمد و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS)

 سامانه شهرسازی                                                     سامانه ممیزی و نوسازی

سامانه اصناف و پیشه وری                                       سامانه کمیسیون ماده۱۰۰

سامانه کمیسیون ماده۷۷                                        سامانه پلیس ساختمان

سامانه مهندسین ناظر                                             سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

سامانه عوارض خودرویی                                         سامانه جامع مدیریت بر اداره درآمد

اتوماسیون بهساز تحت ویندوز (سیستم جامع و یکپارچه محاسبات عوارض و مدیریت بر اداره درآمد شهرداری)

سیستم جامع و یکپارچه مدیریت بر اداره درآمد(درآمدهای شهرسازی دفترفنی، نوسازی،اصناف، درآمدهای عمومی و ..)

سیستم مدیریت درآمدهای شهرسازی و دفتر فنی

سیستم نوسازی و مدیریت بر درآمدهای دایره نوسازی

سیستم اصناف و مدیریت بر درآمدهای دایره اصناف و پیشه وری

سیستم درآمدهای عمومی و درآمدهای عمومی پویا

سیستم عوارض خودرویی

کلیه سامانه های اتوماسیون بهساز به گزارشات و ماژولها و امکانات کاربردی مجهز میباشند که برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آنها یا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید و یا از طریق هر یک از منو های مربوطه در قسمت محصولات و خدمات میتوانید به اطلاعاتی با جزئیات بیشتر دست پیدا کنید.

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز