031-38131000

سامانه اصناف و پیشه وری تحت وب

سامانه کسب و پیشه یا همان سامانه اصناف اتوماسیون بهساز که در نسلهای تحت وب این اتوماسیون یعنی از نسخه های BR7+  به بعد ارائه گردیده اند، نسل جدید سیستم های اصناف و پیشه وری بوده که سعی کرده است خود را با نیازهای روز شهرداری های بزرگ و کوچک در این حوزه بروزرسانی نماید. مدیریت بر حوزه اصناف و پیشه وری شهری در حوزه های مختلف چون مدیریت بر فعالین واحدهای صنفی فعال و غیر فعال و چه در حوزه مدیریت بر مودیان واحدهای صنفی و ارتباط و با اتحادیه های صنفی و چه در حوزه مشکلاتی که در خصوص محاسبه ، صدور و کنترل بدهی های اصناف وجود داشته و دارد و درآمدهای این حوزه همه از مواردی است که میتوان با پیاده سازی سیستم اصناف و پیشه وری تحت وب اتوماسیون بهساز از آن بهره برداری نمود.

این زیرسیستم اتوماسیون بهساز نیز مانند سایر زیرسیستمها در بستر یکپارچه اتوماسیون بهساز شرکت راپکو شهرداری را از سیستمهای جزیره ای به سمت سیستمهای جامع و یکپارچه سوق میدهد. شرکت راپکو سعی بر آن داشته و دارد تا در راهکار جامع و یکپارچه مدیریت شهری بهساز برای سیستم اصناف نیز جایگاهی ممتاز قائل شده و در طراحی و توسعه آن از ابزارهای قدرتمندی بهره برداری نماید. این سامانه با سایر سامانه هایی چون نوسازی، شهرسازی ، درآمد، GIS، بایگانی و آرشیو الکترونیک بصورت کامل قابلیت ارتباط را دارا میباشد.

همچنین این سامانه با سامانه خدمات شهروندی اتوماسیون بهساز در ارتباط بوده و امکان ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان را برای شهرداری مهیا مینماید.

 

سامانه اصناف و پیشه وری

 

منافع و مزایای سامانه اصناف و پیشه وری

 • مکانیزه نمودن کامل و ۱۰۰% واحد اصناف شهرداری
 • مدیریت بر نحوه محاسبه و اخذ عوارض صنفی
 • یکپارچه با سایر سیستمهای شهرداری چون درآمد،نوسازی و شهرسازی و سامانه خدمات شهروندی و ……
 • امکان ارتباط با سامانه های بانکی در جهت پرداخت عوارض صنفی توسط شهروندان
 • بهبود در جهت تسهیل و حتی افزایش درآمدهای واحد کسب و پیشه شهرداری
 • بهره برداری از حوزه GIS در حوزه سیستم اصناف
 • ساده و کاربردی بودن آن و قابلیت Customize نمودن سیستم در شهرداری های مختلف
 • تحت وب بودن و قابلیت توسعه بر بستر اینترنت جهت انجام امور بصورت دورکاری و یا واگذاری به دفاتر پیشخوان وبخش خصوصی
 • برطرف سازی خطاهای محاسباتی عوارض و ساده و سریع نمودن محاسبات و انجام فرآیندهای سیستم
 • امکان ارتباط با اتحادیه صنفی جهت جلوگیری از عدم پرداخت عوارض

 

سامانه اصناف و پیشه وری

 

امکانات و ابزارهای سامانه اصناف

 • بایگانی واحدهای صنفی بسیار قدرتمند با امکان اتصال پرونده واحد صنفی به پرونده ملکی و یا بصورت مجزا
 • امکان مدیریت بر واحدهای صنفی فعال و غیر فعال
 • امکان قابلیت تعریف فیلدهای بیشتر و یا کمتر برای پرونده های واحدهای صنفی با توجه به درخواست شهرداری
 • امکان ارتباط با سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS اتوماسیون بهساز و بهره گیری از این سامانه درحوزه اصناف
 • امکان ارتباط با سامانه آرشیو و بایگانی الکترونیک
 • دارای موتور فرمول ساز بسیار قدرتمند و داینامیک جهت ساخت انواع فرمولها و نحوه های محاسبه عوارض
 • امکان اخذ عوارضات مختلف از صنوف بر روی قبوض اصناف بر اساس پارامترها و مصوبه های مختلف
 • دارای سیستم بدهکار بستانکاری واحدهای صنفی جهت مدیریت بر امور و اتفاقاتی که در این حوزه رخ میدهد
 • دارای سیستم مکانیزه و اتوماتیک کنترل بدهکاری و بستانکاری صنوف
 • امکان صدور قبض (فیش) اصناف بصورت تک دوره ای و یا چند دوره ای در هر سال
 • امکان صدرو فیش تکی و یا جمعی برای صنوف شهر بنا بر معیارهای مختلف
 • امکان گزارش گیری های متنوع
 • سیستم کنترل مکانیزه محاسبات و صدور قبوض بسیار قدرتمند جهت سادگی در محاسبات توسط کاربران
 • امکان صدور شناسه قبض و پرداخت بر روی فیشهای صنفی
 • امکان ارتباط با دستگاهای PCPOS بانکی
 • امکان پرداخت قبوض از طریق درگاههای ایتنرنتی بانکی
 • امکان ارتباط سامانه با سامانه خدمات شهروندی بهساز جهت ارتباط موثرتر با شهروندان و ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی اصناف بر بستر اینترنت
 • امکان ارتباط با سامانه پیامک کوتاه بهساز جهت ارسال پیامک به فعالین واحدهای صنفی
 • امکان صدور اخطاریه برای واحدهای صنفی

 

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز