031-38131000

شهرداری رامشیر

تاریخ عقد قرارداد :1397/07/01
تاریخ شروع پروژه :1397/09/01
میزان پیشرفت پروژه :راه اندازی سیستم درآمد به صورت کامل
مدت زمان تقریبی اتمام پروژه :اردیبهشت 1398
کارشناس پروژه :اکبر یزدانی

گالری تصاویر

Visits: 36

مشتریان راپکو

لوگو شهرداری باغبادران
لوگو شهرداری سمیرم
لوگو شهرداری وزوان
لوگو شهرداری ابریشم
لوگو شهرداری درچه
لوگو شهرداری اراک
لوگو شهرداری لاهیجان
لوگو شهرداری مهدیشهر
لوگو شهرداری اندیمشک
لوگو شهرداری شاهین شهر
لوگو شهرداری میناب
لوگو شهرداری رامشیر
لوگو شهرداری اردستان
لوگو شهرداری نوشهر