031-38131000

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب

یکی از سامانه های مهم اتوماسیون بهساز که بعنوان یک ماژول کاربردی در خدمت سایر سامانه های این اتوماسیون میباشد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS میباشد. توانایی های بالقوه GIS و استفاده و نگاه به آن حتی با نگاه تکنولوژیکی به این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در حوزه مدیریت شهری میتواند بسیار راهگشا باشد. تصمیم گیری های مکان محور و visual و رفتن به سمت استفاده بهتر و بیشتر از GIS در حوزه مدیریت شهری شرکت راپکو(روش پژوهان کیان) را بر آن داشت تا در تولید نسل جدید اتوماسیون بهساز GIS را بعنوان یک ماژول و زیرسیستم کاربردی و زیرساختی در دستور کار قراردهد.

کاربردGIS در مدیریت شهری در موارد بسیاری چون ، ممیزی املاک، بررسی توزیع و پراکنش فضاهای سبز بمنظور احداث فضاهای جدید و جبران کمبود های موجود ، بررسی و ارزیابی منابع آب زیرزمینی و آبهای سطحی و جلوگیری از آلودگی آن، مدیریت ترافیک و سانحه بررسی و ارائه راهکارهای ممکن در کنترل سوانح و مدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع حادثه ،شناسایی مناطق زلزله خیز بمنظور ایمن سازی و توسعه راههای اضطراری و یا جلوگیری از ساخت و ساز بررسی پراکندگی نیروی انسانی، شناسایی مکان های بهینه احداث فروشگاهها،پارکینگ و سیستم های تحویل مناسب در امور تجاری،ارائه و نمایش اطلاعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه بصورت آمار،جدول،نمودار،تصاویر،نقشه های موضوعی و انجام محاسبات مورد نیاز میباشد.

خدمات GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در اتوماسیون بهساز بگونه ای طراحی شده است که میتواند بعنوان یک ابزار کمکی در خدمت تمامی سامانه های این اتوماسیون از شهرسازی تا پلیس ساختمان و ماده۱۰۰ و نوسازی و درآمد باشد. این یک مزیت بزرگ برای شهردای هایی که استفاده از GIS را درستور کار خود قرار داده اند محسوب میگردد تا از این سامانه به نحو بهینه و مطلوب در راستای خدمات خود بهره برداری نمایند.

در ضمن کلیه شهرداری ها و سازمانها و حتی شهرکتهای خصوصی میتوانند از خدمات تخصصی این شرکت در حوزه نقشه برداری هوایی ، GIS و ممیزی املاک نیز بهره برداری نمایند.

مطمئناً GIS میرود تا جایی بزرگ را در سازمانهایی چون شهرداری ها به خود اختصاص دهد و این راهی طولانی را برای زیرسیستم GIS اتوماسیون بزرگ در بر خواهد داشت.

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

 

منافع و مزایای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

 • تصمیم گیری و تصمیم سازی های بهینه برای مدیران مختلف شهری در هر سطح و سیاست گذاری های صحیح
 • تصمیم گیری بر اساس گزارشات نقشه ای visual
 • ارتباط با سایر سیستم ها و سامانه های شهری جهت بهینه سازی فرآیندها و جلوگیری از تخلفات
 • افزایش درآمدهای شهری با تصمیم گیری های درست تر و دقیق تر
 • نظارت بهتر و بیشتر و بر ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از تخلفات در این حوزه
 • تهیه گزارشات داینامیک و پویا بر اساس پارامترهای مورد نظر
 • تحلیل و پایش داده ها با سرعت و دقت بالا
 • امکان ارتباط سامانه با بخشهای مختلف سیستمها چون بایگانی املاک، مودیان، طرح تفضیل و بروکف، ماده۱۰۰ و…
 • کمک به تصمیم گیری ها در حوزه کاربری و جلوگیری از تصمیمات اشتباه
 • افزایش رضایت شهروندان در یک دید کلان و برنامه ریزی شده
 • جلوگیری از تخلفات شهری در حوزه ساخت و ساز و …

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

 

امکانات و ابزارهای سامانه نوسازی

 • امکان تعریف لایه های مختلف چون لایه عرصه،لایه اعیان،لایه معابر و …. در ابزار سامانه اطلاعات جغرافیایی بدون هیچ محدودیت
 • امکان تعریف region یا محدوده برای هر منطقه و کاربران آن جهت دسترسی به امکانات و تغییرات در محدوده خود
 • امکان تعریف لایه طرح تفضیلی جهت استفاده در فرآیند طرح تفضیل و بروکف
 • امکان تعریف لایه قیمتهای منطقه بندی دارایی جهت کاربردهای مختلف در حوزه نوسازی ، اصناف و درآمد.
 • امکان استفاده از سرویس googleMap
 • یک گزارش ساز پویا و داینامیک فوق العاده جهت گزارش گیری های مختلف بر اساس پارامترهای مختلف مد نظر مدیران و کاربران چون گزارش از بدهکاران صنفی یا بدهکاران نوسازی یا گزارش از میزان درآمدزایی مناطق مختلف شهر، یا نشان کردن ملکهای متخلف بر روی نقشه و ….
 • امکان ارتباط با بایگانی شهرسازی ، نوسازی و اصناف و تعیین موقعیت ملک بر نقشه
 • امکان تعیین موقعیت ملک بر روی نقشه به ۴ روش: ۱- تعیین موقعیت انتخابی با انتخاب ملک در نقشه های داده شده به سیستم ۲– تعیین موقعیت نقطه ای ۳- تعیین موقعیت ترسیمی ۴- تعیین موقعیت با دادن نقاط GPS ملک مربوطه
 • تبعیت از استاندارهای مختلف
 • استفااده از ابزار GIS در کروکی نگار سیستم بهساز
 • امکان جستجوی ملکهای یک ملک بر روی نقشه
 • امکان جسجوی یک ملک بر روی نقشه بر اسا پارامترهای مختلف چون کد نوسازی ، مالک و ….
 • امکان مشاهده اطلاعات هر ملک بر روی نقشه ابامکان افزودن و یاکاستن از آیتم های مربوطه
 • امکان محاسبه از ابزارهای فی ذاته GIS چون محاسبه مساحتها و یا تعیین موقعیت براساس نقاط و ….

 

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز