031-38131000

سامانه مهندسین ناظر تحت وب

سامانه مهندسین ناظر یکی از زیر سیستمهای اتوماسیون جامع مدیریت شهری بهساز می باشد که با دیدگاه توسعه آتی آن بعنوان یک زیرسیستم کوچک و در عین حال ساده طراحی و به بازار عرضه شده است . تا بتواند با توسعه هایی که در برنامه توسعه آن توسط شرکت راپکو در نظر گرفته شده است رفت آمدهای شهروندی بین شهرداری و مهندسین ناظر و سازمانهای بالادستی در این رابطه را از بین ببرد. اکنون این زیرسیستم بعنوان یک سامانه کوچک در خدمت زیرسیستم شهرسازی و ماده۱۰۰ بوده و با حفظ و نگهداری سوابق درون خود بعنوان یک دیتابیس در خدمت اتوماسیون بهساز می باشد.

 

سامانه مهندسین ناظر

 

منافع و مزایای سامانه مهندسین ناظر

  • ایجاد یک دیتابیس جامع و خوب از اطلاعات مهندسین ناظر در اتوماسیون جامع بهساز
  • تحت وب بودن سامانه که امکان برقراری ارتباط با مهندسین ناظر را بر بستر وب بوجود آورده و میتواند در آینده نزدیک بسیاری از رفت و آمده های شهری را از بین ببرد.
  • امکان ارتباط با مهندسین بر بستر کارتابلی
  • ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون بهساز جهت رسیدن به یک بستر یکپارچه شهری.

سامانه مهندسین ناظر

 

امکانات و ابزارهای سامانه

  • امکان ثبت و ضبط اطلاعات مهندسین ناظر و … بصورت کامل و مدیریت اطلاعات مربوطه
  • دارای سیستم مدیریت تخلفات که امکان ثبت و ضبط تخلفات مهندسین ناظر را در سیستم پدید آورده و تا پایان مهلت تعیین شده از کار با مهندسین متخلف جلوگیری به عمل می آورد.
  • امکان ارتباط با سیستم شهرسازی
  • ارتباط با سیستم کمیسیون ماده ۱۰۰

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز