031-38131000

سامانه پلیس ساختمان تحت وب

پلیس ساختمان واحدی در شهرداری که وظیفه بازرسی و سرکشی از شهر در جهت جلوگیری از تخلفات مختلف در حوزه شهر را بر بعهده دارد تا شهر به مکانی زیبا و امن برای شهروندان تبدیل گردد. اتوماسیون بهساز در جهت مأموریت اصلی خود که همانا تبدیل شدن به یک سیستم جامع و یکپارچه مدیریت شهری میباشد یکی از سامانه هایی که درون خود جای داده است سامانه تحت وب پلیس ساختمان میباشد. این سامانه با اپلیکیشن اندرویدی که برای آن طراحی شده است امکان ثبت و ضبط وقایع سطح شهر را بصورت آنلاین پدید آورده و یکپارچگی آن با سایر سامانه های اتوماسیون بهساز منجمله سامانه ماده۱۰۰ و شهرسازی مزایای بسیای را برای شهرداری در بر خواهد داشت. این سامانه میرود تا از پلیس ساختمان به یک سامانه جامع نظارت و بازرسی شهر تبدیل گردد.

 

سامانه پلیس ساختمان

 

منافع و مزایای سامانه پلیس ساختمان

 • مکانیزه نمودن فرآیندهای حوزه پلیس ساختمان و یا واحد نظارت و بازرسی شهرداری و خارج شدن از روال فرمهای کاغذی و دستی و رفتن به سمت سیستمهای الکترونیکی.
 • تحت وب بودن سامانه که امکان برقراری ارتباط تیم بازرسی را در هرجای شهر با سامانه امکانپذیر مینماید.
 • امکان ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون بهساز جهت رسیدن به یک بستر یکپارچه.
 • ثبت و ضبط آنلاین و در لحظه وقایع و تخلفات شهری مشاهده شده.
 • امکان ارتباط با سایر سامانه های گزارش وقایع مردمی.
 • امکان مکانیزه نمودن فرآیندهای نظارت و بازرسی همچنین رسیدگی و پاسخگویی سریعتر و بهتر به مسئولین و شهروندان.

 

سامانه پلیس ساختمان

 

امکانات و ابزارهای سامانه 

 • امکان ثبت و ضبط آنلاین انواع وقایع و تخلفات شهری مختلف چون تخلفات ساختمانی، سد معبر و ….
 • امکان گزارش گیری متنوع از تخلفات و مراحل رسیدگی به آنها
 • قابلیت Costomize در جهت اضافه نمودن تبهای فرمی و فیلدهای مورد نیاز
 • امکان صدور فرم توقف عملیات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
 • امکان ارتباط با دستگاهای GPS نصب شده بر روی خودروهای تیم بازرسی و موبایلهای بازرسان
 • امکان ارتباط با سیستم شهرسازی و کمیسیون ماده ۱۰۰
 • امکان ارتباط با سایر سیستمهای شهرداری
 • مجهز به سیستم ابلاغ به مودی از طریق SMS ، email و….

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز