031-38131000

سامانه ارسال (SMS) بهساز

یک سامانه مستقل در اتوماسیون بهساز تحت وب سامانه ارسال پیامک میباشد که این سامانه قابلیت ارتباط با کلیه سامانه های شهرسازی ،نوسازی ،اصناف ،پلیس ساختمان ،درآمد ، کمیسیون۱۰۰ و ۷۷ و … را دارا میباشد. این سامانه همانگونه که میتوان تشخیص داد وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی در حوزه های مختلف شهروندی خواهد بود که میتواند بصورت پیامک های انبوه مناسبتی، اطلاع رسانی از گردش کارهای درخواست شهروند و یا اطلاع رسانی در خصوص قبوض و … از آن بهره برداری نمود.

تیم طراحی و تولید راپکو ، سامانه پیامک کوتاه اتوماسیون بهساز را بگونه ای طراحی نموده است که گسترش و توسعه آن در حوزه وظیفه و مأموریتی که بر عهده دارد به آسانی امکانپذیر باشد. این سامانه اکنون در حوزه شهرسازی گردش کار درخواست شهروندان را از مرحله ای به مرحله دیگر بصورت آنلاین به وی اطلاع رسانی مینماید و قابلیت ارسال قبوض مختلف را دارای میباشد.

 

سامانه ارسال پیامک

 

منافع و مزایای سامانه ارسال پیامک (SMS)

 • یکی از ساده ترین بسترهای ارتباطی با شهروندان
 • ارتباط و اطلاع رسانی های سریع و بموقع به شهروندان در حوزه های مختلف
 • کاهش بسیاری از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم شهری و شهرداری مانند، هزینه های ارسال قبوض و …
 • سرعت دادن به کارها و اموری مانند ارسال قبوض
 • دسترسی گسترده به مخاطبین
 • پیامک می تواند به مشتریان هر کجا که هستند برسد
 • ارزان بودن و قابل رصد بودن پیامک نسبت به بسیاری از راهکارهای دیگر

 

سامانه ارسال پیامک

 

امکانات و ابزارهای سامانه ارسال پیامک (SMS)

 • امکان ارسال پیامکهای شهرسازی جهت اطلاع رسانی به شهروند از گردش کار درخواست
 • امکان ارسال نوبتهای مختلف چون نوبت بازدید یا نوبت جلسات کمیسیون
 • ارسال پیامکهای کمسیون ماده ۱۰۰ در خصوص ابلاغهای مورد نیاز چون وضعیت خلاف، آراء صادره و …
 • امکان ارسال پیامکهای کمسیون ماده۷۷ در خصوص نوبتها و آراء صادره
 • ارسال قبوض صادره نوسازی همراه با شناسه قبض و پرداخت
 • امکان ارسال قبوض صادره اصناف با شناسه قبض و پرداخت
 • اطلاع رسانی به شهروند از صدور اخطاریه های مختلف
 • امکان اطلاع رسانی به مالکین املاک
 • اطلاع رسانی به مالکین خودروها
 • امکان اطلاع رسانی به شهروندان درخصوص موعد سررسید اقساط و یا چکهای برگشتی
 • ارسال SMSهای در خصوص اعتبار پروانه ها
 • امکان ارسال SMS های مناسبتی و یا اطلاع رسانی عمومی.
 • ارسال SMS های تکی و گروه
 • امکان ردیابی وضعیت SMS های ارسالی (Delivery)

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز