031-38131000

بهسـاز سیستم مدیریت شهری                                   

این سامانه که نسل جدید اتوماسیون بهساز +BR7 میباشد با هدف رفتن به سمت یک سیستم جامع مدیریت شهری طراحی و به بازار عرضه شده است. این سامانه یک سیستم نرم افزاری نبوده بلکه یک راهکار نرم افزاری میباشد.این سامانه با تکیه بر تکنولوژی های جدید و تحت وب طراحی شده است و این هدف را دنبال میکند که با تکیه بر توان تخصصی و دانش فنی تیم کارشناسی راپکو مشتریانی که قصد رفتن به سمت شهر و شهرداری الکترونیک دارند را یاری رسانده و مدیریت شهری را در راستای تصمیم گیری های سریع و اقدامات موثر یاری نماید. این سامانه قابلیت پیاده سازی بر بستر های ابری و اینترنتی را دارا میباشد.

 BR7+ با دارا بودن سامانه خدمات شهروندی خود این امکان را برای شهرداری بوجود می آورد تا در راستای شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک خدمات را برونسپاری نموده و شهروندان بتوانند بسیاری از امور را بدون مراجعه به شهرداری نیز به انجام رساند.

نسخه +BR7  بهساز ، ۳ سطح را مد نظر قرار داده است:

  • در سطح کاربران سادگی و آسان نمودن امور را به همراه دارد و کلیه فرآیندها کاربری را که ممکن است با خطا مواجه باشد را بدون خطا و به سادگی امکانپذیر مینماید.
  • در سطح مدیریت تصمیم گیری برای مدیران را ساده و سریع مینماید و کنترل امور را نیز برای مدیران در سطوح مختلف امکانپذیر مینماید.
  • در سطح شهروندی نیز این هدف را دنبال میکند تا مراجعات مردمی به شهرداری را کاهش داد و این یعنی رضایت شهروندان بعنوان مشتریان سازمان، شفاف سازی و کاهش هزینه های شهروندی و شهری.

نسخه BR7+ از اتوماسیون بهساز با توجه به آنکه بصورت کامل بر بستر اینترنت قابلیت اجرا دارد این امکان را برای آندسته از شهرداری ها بوجود می آورد که خدمات خود را در رستای قوانین کلان بالادستی به دفاتر پیشخوان و یا هر سازوکار مجاز دیگری که در قانون اجازه داده شده است واگذار نمایند و نیز امکان دروکاری در هر زمان و مکان را در ۳ سطح یاد شده مخصوصاً برای مدیران بوجود می آورد.

 

اتوماسیون بهساز +BR7

 

منافع و مزایای کلی اتوماسیون بهساز +BR7

جامعیت در فرآیندهای تحت پوشش

بهساز یک Total System در حوزه انتخابی فرآیندهای خود در شهرداری ها محسوب میگردد. این سیستم با زیرسیستمهای چون: شهرسازی ، نوسازی ، ماده۱۰۰ ، ماده۷۷ ، پلیس ساختمان ، مهندسین ناظر ، اصناف ، درآمدهای شهرسازی و دفتر فنی ، درآمدهای عمومی ، عوارض خودرویی ، سیستم جامع پرداخت ،سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه خدمات شهری و….. سعی بر آن دارد تا شهرداری ها را تا رسیدن به یک سیستم جامع مدیریت شهری و مکانیزه و الکترونیکی نمودن فرآیندها بصورت کامل همراهی و یاری رساند.جامعیت در فرآیندهای مختلف تحت پوشش در مدیریت شهری از خصوصیات بارز این سامانه میباشد.

طراحی قدرتمند و قابلیت costomize بالا برای مشتریان

قدرتمندی طراحی فنی این سامانه از دیگر خصوصیات بارز آن میباشد که لذت بهره برداری از آن را صد چندان نموده. از آنجا که  روشهای کاری شهرداری های از شهری به شهر دیگر میتواند متفاوت باشد، سامانه هایی که بتوانند خود را با نیازهای مختلف هر شهرداری با سادگی بیشتر منطبق نمایند و خود را با تغییرات استاندارد درخواستی کاربران و مدیران منطبق نمایند به خوبی جای خود را در سازمان باز مینمانید و بهساز بگونه ای طراحی شده است که تغییرات آن نیاز به تیم تولید را کمتر طلب نموده و با ساختار طراحی فنی بکار گرفته شده در آن تیم استقرار و پشتیبانی نرم افزار به آسانی بتوانند اکثر نیازها و تغییرات درخواستی شهرداری را پیاده سازی و به وی تحویل دهند.

طراحی قدرتمند و قابلیت سطح پوشش اتوماسیون بهساز +BR7

یک دیتابیس و پوشش از سطح یک شهرداری تا یک منطقه تا سطح پوشش مناطق مختلف وشهرداری مرکزی تا سطح استانی و کشوری همراه با سطح دسترسی داده ای و کاربری قدرتمند یکی از قابیلتهای فنی در طراحی بهساز میباشد که میتواند این سامانه را به یک سامانه بسیار قدرتمند تبدیل نماید. داده های کل شهرداری و مناطق آن و یا دیتای کل شهرداری های یک استان و حتی کشور میتواند در یک دیتابیس پیاده سازی شوند و خود سامانه همه چیز را جداسازی نموده و هر دیتا را به تفکیک به کاربران و مدیران در سطوح مختلف نمایش میدهد.

طراحی ماژولار و قابلیت اجرا به روشهای مختلف با نظر مشتری

ماژولها و زیرسیستمهای بکار رفته در اتوماسیون بهساز +BR7 چون ماژولهای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و سامانه های پرداخت الکترونیک و اینترنتی، سامانه ارسال پیام کوتاه  و … همه و همه زیر سیستمها و ماژولها بگونه ای در طراحی سیستم بکار گرفته شده اند که انتخاب و استفاده از آنها به اختیار مشتری خواهند بود و اجباری را بر خلاف بسیاری از سیستمهای رایج در خرید، پیاده سازی و استقرار چیزی را به مشتری تحمیل نمی نماید. همه ماژولها و زیرسیستمها در سامانه شناور میباشند و مشتری میتواند متناسب با نیازها و خواسته های خود در هر شهر از آنها استفاده نماید و سیستم بگونه ای طراحی نشده است که در استفاده از ماژول و زیرسیستمی شما را در اجبار قرار دهد.

 

اتوماسیون بهساز +BR7

 

 بهره برداری تکنولوژیک

در نرم افزارهای کاربردی سازمانی آنچه بیش از همه اهمیت دارد پوشش فرآیندی و کارآیی سامانه و یا نرم افزار مربوطه میباشد اما نقش استفاده از تکنولوژی های روز نیز در مراحل خودنمایی کرده و نمیتوان از آن غافل شد و یا آنرا نادیده گرفت. در همین راستا در طراحی نسخه های جدید اتوماسیون بهساز سعی شده است تا ضمن بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی های نرم افزاری دیدگاه توسعه آتی بهساز را به سمت هدایت نمود که با بروز شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه ها و قسمتهای مختلف سیستم از آنها فراخور نیاز بهره برداری نمود. استفاده از تکنولوژی های تحت وب و تکنولوژی های تحت موبایل در این سامانه از مزایای بهره برداری از آن خواهد بود.

جامعیت در نگاه به پوشش نیازهای سطوح مختلف

سامانه بهساز با توجه به هدف و مأموریت خود که همانا (مدیریت جامع و یکپارچه شهری) میباشد به کاربران خود در ۳ سطح خدمت ارائه مینماید. کاربران سیستمی و پاسخگوی شهروندان یکدسته از کاربران بوده و دسته دوم مدیران در سطوح مختلف کنترلی و مدیریتی میباشند و دسته سوم کاربران شهروندان محسوب میگردند که از طریق سامانه خدمات شهروندی و یا کیوسکهای سطح شهر میتوانند با سیستم و شهرداری در ارتباط باشند.

امکانات و ابزارهای بکار گرفته شده در اتوماسیون بهساز +BR7

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز