031-38131000
آرشیو مطالب
اتوماسیون بهساز
13 فوریه 2021

اتوماسـیـون بهسـاز  چیست اتوماسیون بهساز گروه مهندسی مشاور راپکو یک سامانه جامع و یکپارچه ویژه شهرداری های کشور میباشد که جهت مدیریت و اجرای فعالیتها و فرآیندهای مختلفی کاری و عملیاتی آن سازمانها طراحی شده است که با زیر سیستم های مختلفی که درون خود در بر دارد کارها و امور حوزه ها و دوایر مختلف چون شهرسازی، نوسازی، اصناف، عوارض خودرویی، کمیسیون ماده۱۰۰، کمیسیون ماده۷۷، درآمدهای عمومی ، پلیس ساختمان ، مندسین ناظر و … شهرداری های کشور را تحت پوشش قرار میدهد تا این سازمانها که متولی مدیریت و امور شهر در استانهای مختلف  کشور میباشند بتوانند فرآیندهای خود را در دوایر و حوزه های مختلف به سادگی انجام و هوشمندانه مدیریت نمایند. این اتوماسیون نسلها و تکنولوژی های مختلفی را از آغاز تولید خود که به ابتدای دهه ۸۰ بر میگردد تا کنون پشت سر گذاشته است. اکنون که نزدیک به دو دهه از عمر این سیستم جامع میگذرد به یکی از جامع ترین و کاملترین سیستم ها در حوزه شهرداری های کشور تبدیل شده است و همچنان راه پیشرفت و گسترش را در پیش راه خود دارد تا بتواند ضمن آنکه یکی از بهترین سامانه ها در حوزه مدیریت شهری باشد بتواند راحتی و آسایش را برای شهروندان، کاربران و مدیران سازمانی در سطوح مختلف پدید آورد.    نسل اول بهسـاز نسل اولیه بهساز بعنوان یک […]

سامانه شهرسازی
30 اکتبر 2021

سامانه شهرسازی +BR7 سامانه شهرسازی اتوماسیون بهساز در نسخه های تحت وب بهساز قابل ارائه به شهرداری ها میباشد. این سامانه با قابلیت هایی که در آن تعبیه شده است یکی از قدرتمندترین سامانه های شهرسازی را پیش روی شهرداری و مدیران شهری خواهد گذاشت که با پوشش کلیه نیازهای دایره شهرسازی و دفتر فنی قابلیت پوشش کلیه فرآیندها را در بر دارد. این سامانه در یک بستر یکپارچه با کلیه زیرسیستمهای اتوماسیون بهساز چون درآمد و ماده۱۰۰ و ماده۷۷ و مهندسین ناظر و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و آرشیو الکترونیک نیز در ارتباط بوده و میتواند بصورت کاملاً مستقل از آنها نیز و به عنوان یک زیر سیستم مستقل فعالیت نموده و فرآیندهای شهرسازی یک شهرداری را تحت پوشش قرار دهد. از جمله اهداف این سامانه خودکارسازی بخش عمده فرآیندهای صدور پروانه، پایانکار و پاسخگویی به استعلامات در شهرداری است. سامانه شهرسازی بهساز تعبیه شده است که ضمن مکانیزاسیون فرآیندهای دایره شهرسازی و رفع و جلوگیری از تخلفات در حوزه شهرسازی ،  مدیران را در کنترل امور این واحد یاری رسانده و در یک دوره استفاده از آن بصورت کامل بتوان بسیاری از فرآیندها را مکانیزه نمود و ارتباطات بین واحدی این دایره از شهرداری را با سایر دوایر و شهروندان تسهیل نموده و دستاوردهایی همچون ادغام واحدها، دقت و سرعت در پاسخگویی، افزایش شفافیت و چابک سازی شهرداری […]

سامانه نوسازی
30 اکتبر 2021

سامانه نوسازی +BR7 سامانه نوسازی تحت وب اتوماسیون بهساز که در نسخه های BR7+  به بعد این اتوماسیون یعنی نسلهای تحت وب اتوماسیون بهساز به شهرداری ها قابل ارائه میباشد یک سامانه بسیار قدرتمند ، قابل توسعه و زیرساختی بوده که در پیکره اتوماسیون بهساز دارای جایگاهی ویژه میباشد. این سامانه به گونه ای توسعه داده شده است تا بتواند کلیه نیازها و دغدغه های شهرداری ها را در حوزه ممیزی املاک و عوارض نوسازی بصورت کامل تحت پوشش قرار دهد. این سامانه که کاملاً بصورت تحت وب قابل ارائه میباشد با قابلیتها و قسمتهای مختلفی که درون خود در بر دارد و با بهره گیری از سایر امکانات ویژه ای چون، سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و آرشیو و بایگانی الکترونیک، که در اتوماسیون بهساز موجود بوده و این سامانه نیز میتواند از آنها بهره برداری نماید بعنوان یکی از قدرتمندترین سامانه های نوسازی محسوب میگردد. ضمناً زیرسیستم نوسازی در بستر اتوماسیون بهساز و در جهت هدف ساماندهی و سیستمی نمودن شهرداری بصورت جامع و یکپارچه با سایر زیرسیستمهای این اتوماسیون چون شهرسازی، اصناف، درآمد و … بصورت کامل در ارتباط میباشد. این سامانه با اتصال به سامانه شهروندی اتوماسیون بهساز قابلیت پرداخت قبوض نوسازی و مشاهده صورتحساب ملک را برای شهروندان مهیا مینماید.کاربران اتوماسیون بهساز در نسلهای جدید زیرسیستمهای این اتوماسیون منتظر بهره برداری از امکانات بسیار جدیدتر در […]

سامانه اصناف و پیشه وری
19 سپتامبر 2020

سامانه اصناف و پیشه وری تحت وب سامانه کسب و پیشه یا همان سامانه اصناف اتوماسیون بهساز که در نسلهای تحت وب این اتوماسیون یعنی از نسخه های BR7+  به بعد ارائه گردیده اند، نسل جدید سیستم های اصناف و پیشه وری بوده که سعی کرده است خود را با نیازهای روز شهرداری های بزرگ و کوچک در این حوزه بروزرسانی نماید. مدیریت بر حوزه اصناف و پیشه وری شهری در حوزه های مختلف چون مدیریت بر فعالین واحدهای صنفی فعال و غیر فعال و چه در حوزه مدیریت بر مودیان واحدهای صنفی و ارتباط و با اتحادیه های صنفی و چه در حوزه مشکلاتی که در خصوص محاسبه ، صدور و کنترل بدهی های اصناف وجود داشته و دارد و درآمدهای این حوزه همه از مواردی است که میتوان با پیاده سازی سیستم اصناف و پیشه وری تحت وب اتوماسیون بهساز از آن بهره برداری نمود. این زیرسیستم اتوماسیون بهساز نیز مانند سایر زیرسیستمها در بستر یکپارچه اتوماسیون بهساز شرکت راپکو شهرداری را از سیستمهای جزیره ای به سمت سیستمهای جامع و یکپارچه سوق میدهد. شرکت راپکو سعی بر آن داشته و دارد تا در راهکار جامع و یکپارچه مدیریت شهری بهساز برای سیستم اصناف نیز جایگاهی ممتاز قائل شده و در طراحی و توسعه آن از ابزارهای قدرتمندی بهره برداری نماید. این سامانه با سایر سامانه هایی چون […]

سامانه کمیسیون ماده ۷۷
19 سپتامبر 2020

سامانه کمیسیون ماده۷۷ تحت وب سامانه کمیسیون ماده ۷۷ یا دبیرخانه کمیسیون ماده۷۷ اتوماسیون بهساز یک سامانه تحت وب میباشد که براساس آخرین تکنولوژی های روز توسط شرکت راپکو طراحی و توسعه داده شده ، که در آن سعی شده همه امکاناتی که نیاز کاربران این سیستم میباشد را درون خود داشته باشد. این سامانه یکی از زیرسیستمهای بهساز بوده که با امکاناتی که در آن تعبیه شده است شهرداری را در راستای پیاده سازی سیستمهای جامع و یکپارچه در بستر راهکار اتوماسیون بهساز یاری میرساند. سیستم دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ بصورت کامل با سایر سامانه های  اتوماسیون جامع و یکپارچه بهساز در ارتباط بوده و هرگونه اعتراضی که بر روی عوارض و یا بهای خدمات محاسبه شده در هر یک از زیر سیستمهای بهساز وجود داشته باشد میتواند با ارجاع و ثبت درخواست در این کمیسیون به اعترضات آن رسیدگی نمود. هرچند طبق دستورالعملها و بخشنامه های مالی جدید مباحث تقسیط عوارض در اختیار شهرداری واقع شده است با فراهم آوردن امکاناتی در این خصوص صدور رأی هایی در خصوص تقسیط عوارض نیز در سامانه کمیسیون ماده۷۷ اتوماسیون بهساز شرکت راپکو پیش بینی شده است. این سامانه که بصورت تحت وب طراحی شده است با امکاناتی که در آن تعبیه شده است این امکان را برای شهرداری بوجود می آورد تا بتواند با شهروند ارتباطات بهتری برقرار نماید بعنوان […]

سامانه مهندسین ناظر
2 مارس 2022

سامانه مهندسین ناظر تحت وب سامانه مهندسین ناظر یکی از زیر سیستمهای اتوماسیون جامع مدیریت شهری بهساز می باشد که با دیدگاه توسعه آتی آن بعنوان یک زیرسیستم کوچک و در عین حال ساده طراحی و به بازار عرضه شده است . تا بتواند با توسعه هایی که در برنامه توسعه آن توسط شرکت راپکو در نظر گرفته شده است رفت آمدهای شهروندی بین شهرداری و مهندسین ناظر و سازمانهای بالادستی در این رابطه را از بین ببرد. اکنون این زیرسیستم بعنوان یک سامانه کوچک در خدمت زیرسیستم شهرسازی و ماده۱۰۰ بوده و با حفظ و نگهداری سوابق درون خود بعنوان یک دیتابیس در خدمت اتوماسیون بهساز می باشد.     منافع و مزایای سامانه مهندسین ناظر ایجاد یک دیتابیس جامع و خوب از اطلاعات مهندسین ناظر در اتوماسیون جامع بهساز تحت وب بودن سامانه که امکان برقراری ارتباط با مهندسین ناظر را بر بستر وب بوجود آورده و میتواند در آینده نزدیک بسیاری از رفت و آمده های شهری را از بین ببرد. امکان ارتباط با مهندسین بر بستر کارتابلی ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون بهساز جهت رسیدن به یک بستر یکپارچه شهری.   امکانات و ابزارهای سامانه امکان ثبت و ضبط اطلاعات مهندسین ناظر و … بصورت کامل و مدیریت اطلاعات مربوطه دارای سیستم مدیریت تخلفات که امکان ثبت و ضبط تخلفات مهندسین ناظر را در سیستم […]

13 فوریه 2021

سیستم جامع بایگانی و آرشیو الکترونیک در طول قرن گذشته بایگانی اسناد در دفتر کار سنتی به طور چشمگیری تغییر کرده و بسیاری از شرکت ها و سازمانها هنوز در دنیای بایگانی کاغذی گیر کرده اند. در حالی که فن آوری های جدید مانند ارتباطات راه دور، کامپیوتر، اینترنت و بسیاری دیگر(سیستم بایگانی و آرشیو الکترونیک) باعث بهبود بایگانی اداری می شود. در سیستم بایگانی سنتی برآورد شده است که ۸۰ درصد از کل اطلاعات کسب و کار صرفاً بر روی کاغذ ذخیره می شود و ۷٪ از تمام اسناد از دست رفته (که ممکن است از مهمترین اسناد باشند)و ۳٪ از باقی مانده اسناد دارای اشتباه می باشد. کارمندان بایگانی ۵ تا ۱۵ درصد وقت خود را صرف خواندن اطلاعات و ۵۰ درصد را صرف بررسی اسناد می کنند، در حالی که نرم افزار آرشیو اسناد یک راه حل مدیریتی خاص و یک ابزار قدرتمند صرفه جویی در وقت برای شرکت و سازمان شما است و باعث کاهش ناامیدی کارمندان در جستجوی بی پایان اسناد غیر سازماندهی شده و کنترل دسترسی به کاربران مختلف می شود. در نهایت هنگامی که یک سیستم مدیریت بایگانی الکترونیکی اسناد مناسب در یک سازمان مستقر می شود، بازده عملیاتی، کیفیت کار، کارمند و رضایت مشتری به وضوح قابل مشاهده است. سیستم بایگانی الکترونیک شرکت راپکو(روش پژوهان کیان) یک سیستم قدرتمند و تخصصی در […]

سامانه کشوری عوارض خودرو
26 اکتبر 2020

سامانه سراسری پرداخت عوارض خودرو پرداخت عوارض خودرو یکی از منابع درآمدی پایدار در شهرداری های کشور بشمار می آید که بصورت کشوری بوده و از قوانین یکسان در کل کشور برخوردار میباشد. ماده ۴۳  قانون مالیات بر ارازش افزوده و اصلاحیه های آتی آن اشاره بر چگونگی محاسبه عوارض خودرو داشته و در مواد دیگر این قانون و یا تبصره های مربوطه اشاره بر جزئیات محاسبات ، جرایم  و آلایندگی های خوردوهای با عمر بیش از ۱۰ سال داشته که این قانون در سراسر کشور بصورت یکسان باید به اجرا در آید .اما از سالهای قبل در حوزه عوارض خودرو مشکلات و تخلفات عدیده ای وجود داشته است: سختی محاسبات به روشهای دستی اشتباهات محاسباتی در روشهای دستی عدم آگاهی و اشراف کامل به قانون و بندها و تبصره های مربوطه توسط کاربران مشکلاتی که برای شهروندان در خصوص سوابق پرداختی وجود دارد مفاصا حسابهای خودرو ها تخلفاتی چون عدم محاسبه جرایم دیرکرد و … توسط برخی از شهرداری ها گروه مشاورین راپکو در این حوزه از سال ۱۳۸۴ نسخه های تحت ویندوز عوارض خودرویی را به شهرداری های کشور در استانهای مختلف ارائه نمود. از سال ۱۳۹۴ با ارائه نسل جدید سیستم ها و راهکارهای حوزه شهرداری ها ، راهکار ابری را در حوزه محاسبه و پرداخت آنلاین عوارض خودرو، صدور مفاصا حساب و استعلام های مختلف در […]

13 فوریه 2021

خدمات مشاوره شما کارشناس یا مدیر شهرداری در هر مقام و منصبی که هستید، چقدر تا بحال به این فکر کرده اید یا در عمل به این موضوع رسیده اید که شاید، فقط خرید یک نرم افزار یا یک راهکار یا هر خدمتی و اخذ خدمات پشتیبانی معمول در آن حوزه نمیتواند و نتوانسته شما را به سرمنزل نهایی و اهدافی که در نظر داشته اید برساند؟ چقدر به این فکر کرده اید که چرا سیستمهای نرم افزاری پس از خریدشان آن اهدافی که شما در ذهن داشته اید را پوشش نمیدهند؟ سیستمها مشکل دارند؟ پیاده سازی سیستم ها مشکل دارد؟ راهبری سیستم مشکل دارد؟ کاربران مشکل دارند ؟ واقعاً اشکال کار کجاست؟ کمی صبر کنید و پارگراف بالا را با کمی تأمل و دقت بیشتر چند بار دیگر بخوانید. آیا جوابی برای آن دارید؟ ولی ما برای شما یک راه حل کاربردی داریم که با تمام وجود بر آن باور داریم و آنرا بارها و بارها امتحان کرده ایم و نتایج بسیار مطلوب و ارزشمندی از آن گرفته ایم. شرکت راپکو(روش پژوهان کیان) در طول سالها کار و فعالیت و عارضه یابی از نزدیک صدها پروژه راهکاری کاربردی را در قالب یکی از مهمترین خدماتمان به شما پیشنهاد میکنیم. آری ما بعنوان کی شرکت ارائه دهنده راهکارها و محصولات نرم افزاری و خدمات در حوزه های مختلف مدیریت شهری […]

30 اکتبر 2021

نقشه برداری و تهیه عکس هوایی دلایل بسیاری وجود دارد که چرا نقشه برداران زمینی پرنده های بدون سرنشین را به تجهیزات خود اضافه می کنند. پروژه های بزرگ که زمان زیادی برای نقشه برداری زمینی به خود اختصاص میدادند، اغلب می توانند در کمترین زمان و با همان کیفیت با عرضه محصولات جانبی بیشتر، نقشه برداری شوند. با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط پهپاد و کمک گرفتن از نرم‌افزارهای پردازشی می‌توان نقشه‌های دو بعدی، ارتفاعی، چندطیفی، مدل‌های سه بعدی و… را تهیه نمود. این خروجی‌ها در راستای نیازهایی مانند محاسبه حجم، امنیت، وضعیت جغرافیایی و… مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر خلاف هواپیماهای سرنشین دار و ماهواره‌های عکس برداری، پهپادها در ارتفاع کمتر پرواز می‌کنند که باعث افزایش رزولوشن نقشه و دقت آن می‌شود.   گروه مشاورین راپکو(شرکت روش پژوهان کیان) به عنوان متخصصان نقشه برداری هوایی مجهز به تجهیزات کاملا حرفه ای از قبیل پرنده های عمود پرواز قادریم مناطق بزرگی از زمین را در مدت زمان مناسب و با هزینه بسیار ایده آل، با جزئیات بیشتر نسبت به روش های نقشه برداری زمینی، در مقیاس بزرگ به نقشه درآوریم.    اخذ عکس هوایی با پیکسل سایز ۱ سانتیمتر و تهیه نقشه با مقیاس های ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰ و بالاتر تهیه مدل سه بعدی شهری تهیه نقشه طبق دستورالعمل های سازمان نقشه برداری کشور GISReady کردن نقشه تولید شده لینک […]

30 اکتبر 2021

 خدمات و راهکارهای ما در حوزه GIS اولین بار در اواسط دهه ی ۱۹۶۰ در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS آغاز شد.  با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های رایانه ای و فناوری های لازم برای کار با داده های مکانی، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی یا GIS، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت. امروزه GIS برای تحقق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود . اهمیت کاربرد اطلاعات در مدیریت شهری و اجرای طرح ها و قوانین و همچنین در برخورد با بحران های سیاسی، اجتماعی و طبیعی بر کسی پوشیده نیست. سامانه های اطلاعات جغرافیایی درایران دانشی نو به شمار می آیند که کاربرد آن ها هنوز در کشور ما چندان گسترش نیافته است. رشد روز افزون شهرنشینی و نیز افزایش چشم گیر فعالیت ها در زمینه ی آمایش محیط (چه محیط های شهری و چه محیط های طبیعی) ما را وادار می کند با این دانش آشنا شویم و بیش تر درآن سرمایه گذاری کنیم. گستره ی خدمات سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) در محیط های شهری نشان می دهد که این سامانه ها در شهرنشینی آینده، نقش بسیار مهمی ایفا خواهند نمود.   مراحل ایجاد و برپایی سیستم اطلاعات […]