031-38131000
اتوماسیون بهساز راهکار جامع مدیریت شهری

اتوماسیون بهساز راهکار جامع مدیریت شهری که نسل جدید اتوماسیون بهساز میباشد با هدف رفتن به سمت یک سیستم جامع مدیریت شهری طراحی و به بازار عرضه شده است. این سامانه یک سیستم نرم افزاری نبوده بلکه یک راهکار و Solution نرم افزاری میباشد.این سامانه با تکیه بر تکنولوژی های جدید و تحت وب طراحی شده است و این هدف را دنبال میکند که با تکیه بر توان تخصصی و دانش فنی تیم کارشناسی راپکو مشتریانی که قصد رفتن به سمت شهر و شهرداری الکترونیک دارند را یاری رسانده و مدیریت شهری را در راستای تصمیم گیری های سریع و اقدامات موثر یاری نماید.

اتوماسیون بهساز راهکار جامع مدیریت شهری قابلیت پیاده سازی بر بستر های ابری و اینترنتی را دارا میباشد. BR7+ با دارا بودن سامانه خدمات شهروندی خود این امکان را برای شهرداری بوجود می آورد تا در راستای شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک خدمات را برونسپاری نموده و شهروندان بتوانند بسیاری از امور را بدون مراجعه به شهرداری نیز به انجام رساند.

محصولات و خدمات